Heeft de leerkracht onvoldoende grip op een specifieke leerling of op de groep?
Is er te weinig rust in de groep?
Voelt de leerkracht zich onvoldoende toegerust om met vele verschillen tussen leerlingen om te gaan?
Is de leerkracht harder aan het werk dan de leerlingen?
Is het voor de leerkracht lastig om mee te bewegen met alle ontwikkelingen in het onderwijs?

Met bovenstaande vragen worstelt iedere leerkracht wel eens. Soms lost het zich vanzelf op, heeft de leerkracht voldoende tools om de situatie te veranderen. Soms is het complexer en is het fijn als iemand, zonder oordeel, meekijkt naar wat kan helpen. Meestal is een kennismakingsgesprek en 3 contactmomenten voldoende om weer zelf vooruit te kunnen.

Leerkrachten zien wat het effect is van hun handelen op de leerlingen
Leerkrachten hebben zicht op wat wel en niet werkt
Leerkrachten zien waar ze sterk in zijn en waar hun ontwikkelkansen liggen
Leerkrachten hebben handvatten om hun klas effectief te managen
Leerlingen voelen zich gezien en gehoord