Komt er te veel op startende leerkrachten af?Lukt het niet om een vernieuwing goed door te voeren?
Blijven de Cito-resultaten achter?
Zitten de leerkrachten allemaal op hun eigen eilandje in de school?
Is er een aantal leerlingen waar het team moeilijk vat op krijgt?
Wil het team investeren in effectieve kindgesprekken?

Ik ga graag met jullie in gesprek over de mogelijkheden, afgestemd op de vraag die in jullie team leeft.

De teamleden leren van en met elkaar
De teamleden geven elkaar ontwikkelingsgerichte feedback
De teamleden zijn op elkaar afgestemd en er zit een doorgaande lijn in hun handelen
De ontwikkeling van de leerkrachten is in lijn met de ontwikkeling van de school
Theoretische kennis is omgezet in professioneel handelen