Beeldbegeleiding is een krachtig middel om gericht te kijken naar alles wat zich in de klas afspeelt:kijken en daar wijzer van worden. Om goed te kunnen zien wat je doet, zetten we de camera in. We analyseren en interpreteren de beelden, we kijken welk effect jouw handelen heeft op leerlingen, wat werkt en wat niet. Zo reflecteren we op jouw praktijk. Steeds weer blijkt hoe relatief kleine interventies grote gevolgen hebben in de klas.

Mijn begeleiding richt zich op patronen, niet op incidenten. Het kennen en herkennen van patronen is nodig om een bewust bekwame leerkracht te zijn. Ik doe zowel individuele coaching als teambegeleiding, zowel curatief als preventief. Collega’s leren van het kijken naar elkaars praktijk en het gesprek daarover. Teams worden sterker als ze samenwerken. Teamleden die op elkaar zijn afgestemd, vinden een doorgaande lijn in hun handelen.

Beeldbegeleiding is geschikt voor leerkrachten die in beweging willen blijven. In beweging willen zijn is essentieel om je professioneel handelen aan te scherpen of te verbeteren.

Leren gebeurt in interactie. Leerling en leerkracht beïnvloeden elkaar continu. De leerkracht is niet de oorzaak van een probleem, maar meestal wel de ingang tot de oplossing. Kwaliteit van onderwijs wordt dan ook in hoge mate bepaald door de kwaliteit van het contact tussen leerling en leerkracht. Daar bouwen we aan.